Artykuły, Popularne

1900-1909: Migracja do USA z Europy Wschodniej

2015-09-06

Poniższy wykres przedstawia liczbę osób ubiegających się o status rezydenta USA wg miejsca pochodzenia.

Widzimy wyraźny wzrost migrantów z Europy Wschodniej w latach 1900-1910, co spowodowane było m.in. carskimi represjami w związku z Rewolucją 1905 roku, pogromami antyżydowskimi oraz biedą.

Pogromy antyżydowskie, inicjowane często przez tzw. czarną sotnię (radykalnych nacjonalistów), miały miejsce w trakcie Rewolucji 1905 r. – w ten sposób carat próbował skierować uwagę obywateli z walki o postulaty społeczne i polityczne na walkę z mniejszościami etniczno-religijnymi. Najbardziej znaczący pogrom w 1905 roku dokonał się w Odessie, gdzie zabito ponad 400 Żydów. W czerwcu 1906 roku w Białymstoku zabito ponad 80 Żydów, a 26 osób w sierpniu 1906 r. w Siedlcach.

Źródło: Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych, 2008 Yearbook of Immigration Statistics Office of Immigration Statistics, za: Teaching American History Project.

Źródło: Teaching American History Project