Artykuły, Popularne

Czerwony Lublin

2014-01-12

Lublin w przededniu Rewolucji i manifestacja na grobie księdza Ściegiennego:

Lublin po Warszawie, Łodzi, Zagłębiu, Częstochowie i Radomiu zajmował następne miejsce pod względem znaczenia dla ruchu robotniczego. Lublin był bowiem dość poważnym ośrodkiem przemysłowym. Znajdowały się tam fabryki: wag – Hessa, maszyn – Wolskiego, Moritza i Kuczyńskiego, kotłów – Plagego i Leśkiewicza, 2 garbarnie, 2 browary Vettera i Kijoka i cały szereg drobnych fabryczek i warsztatów. Pod samym Lublinem była duża cukrownia. Lublin był też stolicą wielkiego okręgu rolniczego, przeoranego już częściowo przez propagandę oświaty ludowej […]

W początkach r. 1904 zostaje założony Lubelski Komitet Robotniczy (LKR) i 3 komitety dzielnicowe: metalowy, garbarski i mieszany. W tym czasie rozpoczyna się również praca uświadamiająca wśród kobiet.

W dniu 1. maja 1904 r. strajk w Lublinie był częściowy. Dnia 2 XI 1904 ma miejsce pierwsza publiczna manifestacja w Lublinie na grobie księdza Ściegiennego. Nad grobem przemawia w obecności 200 osób Henryk Minkiewicz. W tym czasie zostaje wydana pierwsza odezwa PPS w Lublinie […]

Dnia 7 I 1905 odbywa się próba manifestacji przeciwko mobilizacji na wojnę rosyjsko-japońską przy Bramie Krakowskiej. Jako echo wypadków petersburskich i warszawskich, w dniu 1 II 1905 wybucha strajk powszechny, wbrew kontragitacji ze strony biskupa. Trwa on do 6 II i przeradza się później w strajk ekonomiczny. Ustępstwa zyskują: remiza kolejowa, Plage i Garbarnia. Wówczas zostają wydane odezwy hektograficzne* LKR-u PPS w ilości 450 egz. […]

Źródło: Witold Trzciński, Czerwony Lublin w 1905 roku, Bruksela – Lwów – Lublin 1904-1905. Ze wspomnień działacza politycznego, Kronika ruchu rewolucyjnego w Polsce, nr 3, 1935 r., s. 163.

Przypis:

  • hektograf – przyrząd do powielania tekstów i rysunków tekstowych za: słownik języka polskiego PWN http://sjp.pwn.pl/szukaj/hektograf
Grób ks. Piotra Ściegiennego w Lublinie. Źródło: Wikipedia.