Artykuły, Popularne

„Hej, co mi tam!”

2015-03-09

Wiersz „Hej, co mi tam!” Marii Markowskiej z Polskiej Partii Socjalistycznej, aresztowanej w 1905 roku i więzionej na Pawiaku za działalność rewolucyjną; wiersz służył za tekst pieśni rewolucyjnej:

Hej, co mi tam!

Hej, co mi tam! Choć grozi wróg,
Chociaż nim wściekłość miota,
Nie znamy w życiu żadnych trwóg,
Swoboda, bracia, to nasz bóg,
Użyjmy więc żywota!

Bo krótki dla nas słońca blask,
Spokoju ani chwili.
Kto uznać nie chce carskich łask,
Więziennych zamków słyszy trzask.
Żegnajcie, bracia mili!

Hej, co mi tam! I spoza krat
Spoglądam jasno, śmiało.
Użyłem życia, młodych lat,
Świat budowałem, nowy świat,
Oddałem duszę całą.

Hej towarzysze, co mi tam!
Los hojnie nas obdziela:
Na wolność orać daje nam,
Zza cytadeli groźnych bram
Uderzać w pieśń wesela!

Hej, co mi tam! Popędzą w dal,
Na śniegi i na lody,
Lecz nic nie wstrzyma życia fal,
1 towarzyszy tylko żal,
Żal pracy dla swobody…

Hej, co mi tam! Pod głową mech,
Wokoło wilków wycie –
Nie ujrzym już rodzinnych strzech,
Lecz święty nam wolności grzech:
Czuwaliśmy o świcie…

Za nami pójdzie brat i syn –
Aż ruszą się miliony,
I nad grobowcem dawnych win
Ofiarnych duchów błyśnie czyn
I sztandar nasz czerwony!

Źródło: Maria Markowska, Poezje, Kraków 1909, s. 29-30.

Rysunek z tomu Marii Markowskiej, Poezje, Kraków 1909.Rysunek z tomu Marii Markowskiej, Poezje, Kraków 1909 rok.