Artykuły, Popularne

Musztra karabinowa Organizacji Bojowej

2017-02-05

Zdjęcia z wydawnictwa Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej, przedstawiające musztrę karabinową. Skan z książki Wacława Lipińskiego „Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905-1918”.

Musztra OB PPS

Źródło: Wacław Lipiński, Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905-1918, Łomianki 2016, s. 48.

Lipiński, Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905-1918