Artykuły, Popularne

„Nieznany nikomu bojownik o wolną Polskę ludową”

2016-01-20

Wspomnienie Franciszka Żurka o śmierci bezimiennego bojowca – fragment książki „Powiat krasnostawski w walce o wolność”:

Jeden z tych bezimiennych [działaczy] poległ latem 1907 roku w Łopienniku Lackim (Górnym) w pobliżu szosy. W wioskowym sklepiku żydowskim natknęli się na niego strażnicy rosyjscy. Wywiązała się strzelanina z krótkiej broni, jeden z Moskali został ranny. Bojowiec zdołał się wyrwać ze wsi i rzucił się na łąki, by utrudnić wrogom ewentualny pościg konny. Ale w tym czasie szosą z Krasnegostawy w kierunku Lublina zdążał oddział kozaków. Zwabieni strzałami, zabiegli oni uciekającemu drogę od strony wsi Zimiany (?) i po oddaniu kilku salw ustrzelili go pod gruszą. Spoczywa on na cmentarzu w Łopienniku, jako nieznany nikomu bojownik o wolną Polskę ludową.

Źródło: F. Żurek, Powiat krasnostawski w walce o wolność, Warszawa 1937, s. 62.

Grafika z okresu

Grafika z okresu.