Artykuły, Popularne

Strajki górnicze na Górnym Śląsku

2015-01-17

Echa Rewolucji 1905 roku na Górnym Śląsku – strajki górnicze – fragment tekstu Janusza Durki:

Pod wpływem styczniowo-lutowych walk rewolucyjnych w Królestwie [Polskim] klasa robotnicza Śląska rozpoczęła akcję strajkową. Zapoczątkował ją strajk w Zabrzu i Zaborzu*. Objął on około 10 tysięcy górników. Strajkujący wysunęli żądania ekonomiczne i polityczne: domagali się ośmiogodzinnego dnia pracy, podwyżki płac, deputatów węglowych, zakazu zwalniania robotników za udział w strajku i in.

Hasło do strajku rzucili górnicy kopalni „Królowa Ludwika”* w Zabrzu […] Kapitalistom udało się złamać strajk przez zwolnienie 300 robotników z pracy i sprowadzenie na ich miejsce robotników z Galicji Wschodniej. 6 lutego strajk zakończył się powrotem do pracy pozostałych robotników.

Tego samego dnia wybuchł strajk w kopalni „Charlotte” w rybnickim, który objął 3 tysiące górników, rozszerzając się następnie na okręg katowicki. W okresie od 6 do 16 lutego porzuciło pracę 20 tysięcy robotników. Nastroje rewolucyjne wzmagały się w miarę otrzymywania wieści o wydarzeniach w Rosji, w szczególności w Królestwie. Górny Śląsk stał się widownią niebywałej w jego dziejach ilości zebrań robotniczych i wieców, które nierzadko liczyły po 2 tysiące uczestników. Na wiecach tych górnicy dawali wyraz swej solidarności z walczącym proletariatem rosyjskim.

Przypis:

  • Królowa Ludwika – chodzi o kopalnię Królowa Luiza; błąd w tekście.
  • Zaborze – obecnie dzielnica Zabrza.

Źródło: Janusz Durko, Walki w zaborze pruskim, w: Rok 1905 na ziemiach polskich. Szkice i obrazki, Warszawa 1955, s. 240-241.

Grafika z okresu

Grafika z okresu.
Źródło: internet.