Artykuły, Popularne

Tłumy na grobie Altera i Erlicha

2014-12-23

W kwietniu 1988 roku około pięciu tysięcy osób zgromadziło się w Warszawie na nielegalnej manifestacji w hołdzie bojownikom getta. Odwiedzono też symboliczny grób przywódców socjalistycznego Bundu, Wiktora Altera i Henryka Erlicha, zamordowanych przez NKWD w czasie II wojny światowej.

Na uroczystościach obecni byli działacze i działaczki NSZZ Solidarność, Polskiej Partii Socjalistycznej, Niezależnego Zrzeszenia Studentów i Konfederacji Polski Niepodległej.

Wiktor Alter i Henryk Erlich byli uczestnikami Rewolucji 1905 roku.

Źródło: Chicago Tribune, 19 kwietnia 1988 r.

Chicago Tribune, 18 kwietnia 1988 rokuWycinek Chicago Tribune z 18 kwietnia 1988 r.