Artykuły

Zesłańcy na Sybir

2013-12-08

Pismo Panorama, nr z 26.10.1924 r. Notka pt. Przed wyjazdem na Sybir. Z krwawych dni 1905 roku, czytamy w niej:

Reprodukujemy rzadkie zdjęcie grupy zesłańców w więzieniu sieradzkim przed wyjazdem na Sybir.

Pierwszy z góry, z lewej strony, [to] geometra Karśnicki, drugi – Aleksy Rżewski, b. prezydent m. Łodzi. Na dole od strony lewej ku prawej: Doczkał, majster tkacki, Rutkowski, inżynier, A. Baryka, ławnik wydziału zaprowiantowania m. Warszawy.

Skan z gazety udostępnił nam Jacek Wystop. Dziękujemy!

kartkarzewski03