Artykuły, Popularne

Związek Zawodowy Pracowników Aptek zapowiada strajk

2016-04-21

Żądania socjaldemokratycznego Związku Zawodowego Pracowników aptek z 21 września 1906 roku oraz zapowiedź strajku:

Towarzysze!

Nie ma w kraju i w ogóle w całym państwie takiej kategorii pracowników najemnych, którzy by w przeciągu ostatnich 203 lat nie wystąpili do walki o lepszy byt. Burza walki ekonomicznej porwała najbardziej bierne żywioły i dziś po dwuletnim jej trwaniu proletariat pracuje w warunkach o wiele lepszych. Dzień roboczy został znacznie skrócony, płace podniesione, warunki higieniczne ulepszone, stosunki z przedsiębiorcami zreformowane na gruncie zasady poszanowania praw ludzkich i pracy. Pośród niezliczonych setek tysięcy, walczących ze swymi wyzyskiwaczami, pracownicy aptek (nie farmaceuci) zajmują prawie ostatnie szeregi; cierpią od wielu lat straszny wyzysk, a o walce z właścicielami aptek dotychczas nie myśleli na serio.

Pracownicy aptek nie stanęli do walki pomimo, że pracują po 17 godzin bez przerwy na dobę (od 6 do 11), pomimo, że są nad wyraz nieludzko traktowani, że sypiają w ubraniach na legowiskach w aptece!

Nasz związek chcąc zbudzić pracowników z tego letargu, w którym byli pogrążeni, rozpoczął wśród nich robotę uświadamiającą i zdołał ogółowi wykazać, że powinien wystąpić do walki o lepsze warunki.

I oto obecnie pracownicy apteczni zdecydowali się znieść cały dotychczasowy zwój pęt wyzysku i po dokładnym omówieniu warunków swego bytu w nadchodzącą sobotę (22 września) przedstawiają swoim przedsiębiorcom następujące żądania:

1) Praca trwa od 7 i pół rano do 7 wieczorem z przerwą półgodzinną na śniadanie i dwugodzinną na obiad (Uwaga: w aptekach zatrudniających dwu i więcej pracujących, dzień roboczy normuje się w ten sposób: pierwsza zmiana od 7 i pół, rano do 7 wieczorem, druga od 11 do 10 wieczór z dwu godzinną przerwą na obiad),

2) Płaca 30 rubli z podwyżkami 5 rb. przez 3 lata,

3) Urlop najmniej dwa tygodnie płatny w stosunku do rocznej pensji w miesiącach letnich,
4) Zniesienie robót prywatnych dla właściciela,

5) Pomoc lekarska bezpłatna dla pracowników i ich rodzin,

6) Czas choroby płatny; za pierwszy miesiąc cała pensja; przez 3 następne pół pensji,

7) Wszystkie zatargi między właścicielami aptek a pracującymi reguluje Związek,

8) Bez zgody Związku nie wolno usuwać ani przyjmować pracowników,

9) Zniesienie pracy ponad normę,

10) Traktowanie pracowników oparte na poszanowaniu godności. Uwaga! Znosi się wracanie do pracujących na „ty”,

11) Wychodne do 2. święto cały dzień i pół dnia w tygodniu od 2 po południu,

12) Pracjący dziennie nie mogą pracować w nocy; przy czym dyżur nocny liczy się za dzień roboczy,

13) Zniesienie mieszkań przy aptece,

14) Higieniczne warunki pracy w aptece,

15) Zniesienie wszelkiego wynagrodzenia w naturze,

16) Służący powinien liczyć najmniej 17 lat,

17) Nikt za strajk wydalonym być nie może,

18) Zapłata za czas strajku,

19) Chłopcy i fasowaczki nie mogą być młodsi nad lat 12 z minimalną pensją 16 rubli miesięcznie i podwyżką 2 ruble co roku.

Jednocześnie zaznaczamy, że panom właścicielom aptek dajemy termin dwudniowy czasu na odpowiedź, to jest do dnia 24 września. Po tym terminie pracownicy aptek rozpoczną strajk we wszystkich aptekach Warszawy.

Towarzysze! Rozpoczynamy walkę o poprawę bytu naszych 200 kolegów i wzywamy wszystkich pracujących w aptekach do solidarnego poparcia naszego Związku.

Niech żyje solidarność pracowników!
Niech żyje walka klasowa!
Zarząd Oddziału Warszawskiego.

Warszawa, 21 września 1906 r.

Źródło: Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona.

Żądania socjaldemokratycznego Związku Zawodowego Pracowników aptek z 21 września 1906 roku